KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Politikamız
 
(Aydınlatma Metni)
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca,
IŞIL SÖNMEZ (Bundan böyle “VERİ İŞLEYEN” olarak anılacaktır.) olarak, Veri
Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği,
saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere
açıklanabileceği/aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer
usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Kişisel Veriler Nelerdir?
Kişisel Veriler, sizi tanımlayan/belirleyen ya da sizi tanımlamak (belirlenebilir kılmak)
için kullanılabilecek bilgilerdir. VERİ İŞLEYEN ile İnternet Sitesi veya herhangi bir
platform üzerinden veya başka bir yolla paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına
girebilir. Kişisel verilere örnek olarak kimlik bilgileriniz, adınız, soyadınız, doğum
tarihiniz, TC kimlik numaranız, yaşadığınız şehir/ülke, cinsiyetiniz, e-posta adresiniz,
telefon numaranız, ev adresiniz, internet protokol (IP) adresiniz, sayılabilir.
VERİ İŞLEYEN’e İnternet Sitesi veya çeşitli platformlar üzerinden ya da ya da başka bir
yolla paylaştığınız bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta, IP bilgileri gibi)
bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay
verdiğiniz bilgilerdir. VERİ İŞLEYEN, verdiğiniz bu bilgiler ile varsa sağladığınız
içerikleri dilediği sürece, bilgiler ve içerikler tarafınızca silinse dahi, gerek yasal
gereklilikler gerekse meşru menfaatleri için saklayabilir.
Hangi Bilgileri Topluyoruz?
İnternet Sitesi’ni kullandığınızda ya da bizimle iletişim geçtiğinizde sizden aşağıdaki
bilgileri elde edebiliriz:
Kayıt Bilgileri: İnternet Sitesi’ne veya VERİ İŞLEYEN’e ait platformlara kayıt olmak için
girdiğiniz bilgilerden ya da İnternet Sitesi veya platformlar üzerindeki çeşitli form ve
anketleri doldurarak ya da VERİ İŞLEYEN’e doğrudan başvurmanız halinde ad, soyad, e-
posta adresi, telefon numaraları, adres, cinsiyet gibi bazı kişisel bilgileri elde ederiz. Bu
bilgiler, hem yasal zorunluluklar hem de sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için,
işin doğası gereği toplanmaktadır. Üçüncü şahıs hesaplarıyla (Twitter veya Facebook
gibi) kayıt olmak isterseniz, bu kayıt esnasında ilgili üçüncü şahıs hesabının size ait
olduğu bilgisini kaydederiz.
Değerlenmesini veya İncelenmesini İstediğiniz Hizmet Verileri: İnternet
Sitesi’ndeki arama geçmişi, genel hizmet yöneliminizi gösterir bilgiler ile isteyerek
paylaştığınız diğer veriler, değerlendirilmek üzere altyapımıza kaydedilir ve daha
sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılabilir.
Kullanım Verileri: İnternet Sitesi’ne üye olarak üyelik girişi yaptıktan veya üye
olmadan ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır.
 
2
 
Mecraları ne zaman ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman
gerçekleştirdiğiniz gibi veriler buna dahil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük
dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.
Aygıt/Cihaz Verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız tablet veya telefon gibi
bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz,
cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır.
VERİ İŞLEYEN ayrıca cihazınızdaki "cihaz tanımlayıcılara" erişebilir, bunları toplayabilir,
izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla "cihaz
tanımlayıcı" depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil
cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızın benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük
veri dosyaları veya benzer veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı; cihazın donanımına,
işletim sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya VERİ
İŞLEYEN’in cihaza gönderdiği veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcı, bize veya üçüncü
taraf ortaklarımıza İnternet Sitemizde nasıl gezindiğiniz, demografik bilgileriniz ve VERİ
İŞLEYEN’in hizmetini nasıl kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya
başkalarının raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı
olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya engellenmesi halinde,
sunduğumuz hizmetlerdeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.
Üçüncü Şahıslardan Bilgi: Üçüncü şahısların bilgilerinizi bizimle paylaşmasına izin
verirseniz, o üçüncü şahıslardan sizinle ilgili kişisel bilgileri ya da verileri toplayabiliriz.
Örneğin; Facebook veya Twitter gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere altyapımızın
izin verdiği ölçüde bunlar ve benzeri uygulamalardaki/internet sitelerindeki hesap
detaylarınızla kayıt olma ve giriş yapma seçeneğini kullanırsanız, giriş bilgileriniz VERİ
İŞLEYEN tarafından doğrulanır; biz sadece İnternet Sitesi’ndeki hesabınızın Facebook
veya Twitter hesabınıza bağlanmasına izin vererek Facebook veya Twitter hesabınız
hakkında bizimle paylaşmayı açıkça kabul ettiğiniz bilgileri toplarız. (Facebook ve
Twitter bu bölümde örnek olarak verilmiş olup, başka Mobil Uygulama ve internet siteleri
için de aynı durumda söz konusudur.)
Konum Bilgileri: VERİ İŞLEYEN, İnternet Sitesi altyapısını kullandığınız konuma ilişkin
veri toplayabilir.
Çerezler: İnternet Sitesi’nde bulunduğunuz süre boyunca “cookie” olarak da
adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript
kodlarının veya benzer iz sürme verilerinin bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu
olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler
içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler
saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Çerez kullanarak sizlere
kişiselleştirilmiş hizmet sunarız, platformlarımızı ziyaret ettiğinizde kimliğinizi
doğrularız, servislerimizi geliştirip iyileştiririz.
Kişisel verileriniz; hizmetlerimizin talep edilmesi, hizmetin tesisi ve sunulması,
devamlılığı, hizmet sonrası diğer işlemler ve sona ermesi, usulsüzlük, suistimal ve
dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, size daha iyi hizmetler
sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında, hizmet ve iş geliştirme
amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, başka hizmetler sunulması, taleplerinizi
gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, kullanıcıların
 
3
 
memnuniyetinin, eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, çekiliş, hediye,
teşekkür, kutlama, hatırlatma, VERİ İŞLEYEN’in yaptığı işlemler ve yeniliklerinden
haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, her türlü kötü niyetli kullanımların
önlenmesi ve tespit edilmesi, hizmet ve servislerimiz hakkında bilgi edinmek, satın
almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet
sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici
kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine
getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, iş ortaklarımız
veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme
gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, VERİ İŞLEYEN’in hizmetlerine ilişkin
kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı,
hizmetlerimizin içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı
olmaksızın, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, hizmet
verilmesi, analiz edilmesi, çağrı merkezi, VERİ İŞLEYEN’in faaliyetleri ve
bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesini ölçümlenmesi,
finansal raporlama ve analiz, şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecek;
sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.
* Yarışmaya katılım sırasında paylaşacağınız senaryo içerisinde sizi ve/ veya
üçüncü bir kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılan kişisel veriler bulunabilir.
Senaryonuzu paylaşmanız ile ilgili verilerin de yarışma kapsamında işlenebileceğini
belirtmek isteriz. Üçüncü kişilere ait kişisel veriler bakımından ise ilgili kişilere bu
kapsamda gerekli bilgilendirmeleri yaptığınız ve ilgili kişilere ait kişisel verileri
bize aktarmaya yetkili olduğunuz kabul edilecektir.
I. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;
VERİ İŞLEYEN, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde
işlemektedir:
– 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında
sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması,
– İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer
yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve
belge taleplerinin karşılanması,
– VERİ İŞLEYEN’e ait diğer ürün/hizmetlerini sunulabilmesi,
– Tarafınızca İnternet Sitesi üzerinden onaylanan Yarışma Koşulları’nın gereğinin yerine
getirilmesi,
– Tarafınızca İnternet Sitesi üzerinden onaylanan Yarışma Koşulları uyarınca VERİ
İŞLEYEN tarafından sunulacak olan hizmetin gerçekleşmesi,
vb. nedenlerle, VERİ İŞLEYEN’in bir Veri Sorumlusu (Avrupa Yasaları ve Düzenlemeleri
kapsamında tanımlanan veya verilerin korunması ya da gizliliğe ilişkin yerel yasalar
kapsamında ona karşılık gelen) sıfatıyla kişisel verileri elde etmesi mümkün olup, VERİ
İŞLEYEN; hesap yönetimi, faturalama ve mutabakat, şirket faaliyetleri, güvenlik,
sahteciliklerin belirlenmesi ve önlenmesi ve kişisel verilerin daha önce kamuya açık hale
gelmiş olması kaydıyla, analiz ve raporlama amacıyla, kontrol ettiği veri tabanlarına
kişisel verilerin dahil edilmesi için kişisel verileri işleyebilecek ve saklayabilecektir.
VERİ İŞLEYEN’in topladığı bilgiler, VERİ İŞLEYEN’in hizmetlerini optimize etmek,
geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara
 
4
 
sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. VERİ
İŞLEYEN, bu bilgileri İnternet Sitesi yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve
analiz için kullanabilir. Bilgiler, kullanıcıları, ziyaretçileri şahsen tanımlayamayacak
şekilde kullanılır. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır. Yine, bizimle
paylaştığınız hiçbir bilgi, yarışma başvurusu ile belirtilen amaç ve kapsama açıkça aykırı
şekilde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
VERİ İŞLEYEN, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerinizi sizinle ilgili işlem yapmak,
gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesini sağlamak, bilgilendirme yapmak için
kullanmaktadır. VERİ İŞLEYEN, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve hizmet
optimizasyonu sağlayabilmek amacıyla, paylaştığınız kişisel verileri ve varsa
sağladığınız içerikleri kendine veya başkalarına ait reklam, tanıtım, bildiri, duyurular
için kullanabilir. VERİ İŞLEYEN, düzenlediği ödüllü yarışma, test veya çekilişlere
katılmanız durumunda tarafınıza ait bilgileri gerekli mercilerle paylaşabilir, yarışma,
test veya çekiliş sonuçlarını açıklarken kullanabilir. Bilgilerin anonimleştirilmek şartıyla
tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür. İnternet
Sitesi’ne üyeliğiniz gizlenemediğinden, üye olduğunuz bilgisi kamuya açık olacaktır.
II. Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar;
VERİ İŞLEYEN, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki kişi veya
kuruluşlarla paylaşabilecektir:
– 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler,
– Yarışma başvurunuz kapsamındaki hizmetlerin ifası ve kontrolü amacıyla, VERİ
İŞLEYEN’in, faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, kişi ve
kuruluşlar ile diğer 3. kişiler,
– İş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası
bir yargı sürecinde kanuni hakkımızın kullanılması amacıyla avukatlar, denetçiler, vergi
danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer 3. kişiler,
– Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına;
hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici
kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar,
– Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi maksadıyla tarafınızca yetki
verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz
III. Kişisel verilerin toplanma yöntemi; İnternet Sitesi veya VERİ İŞLEYEN’e ait
platformlar üzerindeki çeşitli form ve anketleri doldurarak, sosyal medya mecraları,
ortaklık sözleşmeleri ve ekinde sunulan belgeler aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü,
yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
IV. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız; VERİ
İŞEYEN’e başvurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi uyarınca haklarınızdan
yararlanmak için bilgi ve başvuru taleplerinizi yanda belirtilen bağlantıda yer alan
Başvuru Formu ile bizlere yönlendirebilirsiniz. Bu sayede kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmiş ise bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 
5
 
e) eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini
isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Başvuru Formu’nu VERİ İŞLEYEN’e iletme yöntemlerinize ilişkin detaylı bilgilendirmeyi
yukarıdaki “Başvuru Formu” linkini açtıktan sonra gelen sayfada bulabilirsiniz.
V. Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?
VERİ İŞLEYEN, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. VERİ İŞLEYEN,
kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi,
değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.
VERİ İŞLEYEN, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için
gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt
etmektedir. Ancak, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine,
sisteme, Mobil Uygulamaya ya da platforma, sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel
verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, VERİ İŞLEYEN
bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli
önlemleri alır.
VERİ İŞLEYEN, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin
hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin
muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli
her türlü teknik ve idari tedbiri almakla beraber, VERİ İŞLEYEN tarafından saklanan
verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya
değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde
VERİ İŞLEYEN’in bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında
bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İnternet Sitesi’ni veya bize ait platformları her
ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome,
internet explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik
olarak kaydedilmekte olup, izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3.
şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla VERİ İŞLEYEN tarafından kişisel bilgilerinizle
ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.
VERİ İŞLEYEN’in sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler
tabi olduğumuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki
yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır.
VERİ İŞLEYEN, üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler İnternet
Sitesi sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş
ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.
İnternet Sitesi altyapısındaki tüm veri işlemleri, SSL teknolojisi kullanılarak
şifrelenecektir. Bu çabalara rağmen internet ortamının doğası gereği tamamen bir
 
6
 
güvenliğin sağlanamayacağı unutulmamalıdır. Yetkisiz giriş veya kullanım, donanım
veya yazılım hatası ve diğer faktörler, bilgilerin güvenliğini herhangi bir zamanda
tehlikeye düşürebilir.
VI. Değişiklikler; Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde
değişiklik olabilecektir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların
internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Değişiklik söz
konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu
değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret
etmenizi öneririz.
Verilerinizin VERİ İŞLEYEN nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize
duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
KVKK BAŞVURU FORMUNU İNDİR