YARIŞMA KOŞULLARI

* Kendi Hikayene Yolculuk / Işıl SÖNMEZ (“KHY”) tarafından, www.kendihikayeneyolculuk.com isimli internet
sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden katılım sağlanarak düzenlenen Dijital Dizi senaryo
yarışmasına atılabilmek adına aşağıdaki koşulları kabul etmeniz gerekmektedir. Koşullar
kabul edilmeden, yarışmaya katılımınız mümkün değildir.
* Başvurular, 15.12.2022 tarihine kadar alınacak olup, bu tarihten sona başvuru kabul
edilmeyecektir.
 
YARIŞMA KOŞULLARI
-İÇERİK GÖNDERME ŞARTNAMESİ-
 
İşbu yarışma koşullarını kabul ederek aşağıda yer alan hususları gayrikabili rücu
onaylamaktasınız.
A- BAŞVURU İÇİN ARANAN GEREKLİLİKLER
1. İnternet Sitesi üzerinden KHY ile paylaştığınız projenizin, senaryonuzun ve diğer
materyallerinizin orijinal olduğunu, 3. kişilerin kişilik, telif vb. niteliklerdeki haklarını
ihlal etmediğini, intihal, esinlenme vb. niteliklerdeki talep ve iddiaların konusunu
oluşturmadığını/oluştumayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
2. Yarışma başvuruları ücretli olup, ücretlendirme ile ilgili diğer detaylara İnternet
Sitesi’nde yer verilmiştir.
3. Başvuru için yaş sınırı 18’dir. 18 yaşın altındaki yarışmacıların başvuruları kabul
edilmeyecektir. Başvuru esnasında bu hususta KHY’yi yanlış yönlendirdiğinizin
öğrenilmesi halinde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacak, başvuru ücretiniz iade
edilmeyecektir.
4. Başvuru tarihinden önceki son 1 (bir) senede profesyonel bir projeden (TV/FİLM)
en azından 300.000-TL (ÜçYüzBinTürkLirası) kazanmış bir yazarın yarışmaya
katılması uygun değildir. Başvuru esnasında bu hususta KHY’yi yanlış
yönlendirdiğinizin öğrenilmesi halinde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacak,
başvuru ücretiniz iade edilmeyecektir.
5. Başvuru dosyanız ‘sinopsis’, ‘genel hikaye’, ‘karakterler’ ve ‘yazar görüşünü’
içermelidir. Yarışma sürecinde dosyanızı hazırlarken ücreti mukabilinde proje dosyası
eğitimi alabilirsiniz.
6. Gerektiğinde sizinle iletişime geçilebilmesi adına proje dosyanızın kapağında
iletişim bilgileriniz (ad-soyad, cep telefonu, e-posta vb.) yer almalıdır.
7. Proje dosyanızı ve senaryonuzu bitmiş şekilde teslim etmeniz gerekir. Henüz
tamamlanmamış senaryolar kabul edilmeyecektir.
 
2
 
8. Yarışmaya “Dijital Dizi” formatındaki proje dosyası ile başvurmalısınız. Senaryonuz,
projenizin başvurular arasından ilk 20 içerisinde seçilmesi halinde istenecektir.
9. Başvuru esnasında KHY ile paylaştığınız materyalleriniz Uluslararas standart
formatta / fontta ve yerleşimde yazılmalıdır
10. Yarışma başvuruları İnternet Sitesi üzerinden gösterildiği şekilde projenizin
ve diğer materyallerinizin PDF olarak İnternet Sitesi’ne yüklenmesi ile alınacaktır. PDF
formatında gönderilmeyen başvurular kabul edilmeyecektir.
11. Başvurular, 120 sayfa ile sınırlıdır. 120 sayfa üzerinde İnternet Sitesi’ne
yüklenen başvurulardan sayfa başına ek ücret alınacaktır. Ücret ile ilgili detaylara
İnternet Sitesi’nde yer verilmiştir.
12. Başvuru, eserin yazarı tarafından bizzat yapılmalıdır. Ortak eser sahipliğinin
olması durumunda başvuruya diğer eser sahiplerinden alınmış başvuruya onay
verdiğine dair izin/icazet belgesi de eklenmelidir. Tüm yazarların başlık sayfasında
isimleri geçmelidir.
13. Farklı senaryolarınız olması halinde, yarışmaya birden fazla başvuruda
bulunabilirsiniz. Her bir farklı senaryo ile başvuru için ayrı ayrı başvuru ücreti
alınacaktır.
14. Daha önceden başka yarışmalara katılmış eserlerinizle bu yarışmaya
katılabilirsiniz. Bu doğrultuda KHY ile paylaşacağınız materyallerinizin ne zaman
yazıldığı ile ilgili bir gereklilik ya da bilgilendirme şart değildir.
15. Yarışmamız tüm Dünya’dan yazarlara açıktır. Ancak Türkçe altyazı olması
şartıyla eserlerinizi KHY ile paylaşabilirsiniz. Eserinizin Türkçe dışında başka bir dilde
olması halinde çeviri gerekmektedir. Orijinal dilindeki eserinizi Türkçe tercümesi ile
göndermeniz halinde başvurudaki 120 sayfa sınırı Türkçe tercüme metinleri için
geçerlidir.
16. Başvuru yaptıktan sonra, başvuru için ilan edilen sürenin sonuna kadar
senaryonuzda değişiklik yapabilirsiniz. Bu takdirde değişiklik yapacağınız her bir sayfa
için sayfa başına ek ücret alınacaktır. Bu sebeple senaryonuzu KHY’ye göndermeden
önce etraflıca kontrol ettiğinizden ve son halinden emin olmanız tavsiye edilmektedir.
17. Orjinal materyalinizi, Senaryo Yazarları Meslek Birliği’nin öngördüğü şekilde,
herhangi bir yarışmaya yollamanızın öncesinde (başka bir ifadeyle alenileştirmeden
önce) tescil ettirmeniz önerilmektedir.
B- KHY’nin VE YARIŞMA JÜRİSİ’nin SORUMLULUĞU
 
3
 

Proje değerlendirmeleri ön seçici kurul ve jüri tarafından üç aşamalı yapılacaktır.İlk aşamada proje dosyaları seçilecek olup seçilen dosyalardan senaryo istenecektir. Senaryolar da KHY ön seçici ekip tarafından değerlendirildikten sonra ana jüriye teslim edilecektir.

2.KHY ön seçici kurul ilk değerlendirmeleri proje dosyaları arasından yapacaktır.

3.Bu açıdan dosyalarınızın özenli bir şekilde yazılmış olması önemlidir.
 
4.Yarışma kurulu duyurulan jüri isimlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir
 
5. KHY, senaryonuzun ve gönderdiğiniz diğer materyallerin bir kısmının veya
tamamının saklanmasından sorumlu değildir. KHY’ye gönderdiğiniz her PDF veya
kurgu dosyasının orijinal kopyasının sizde olduğuna dair tüm sorumluluk münferiden
tarafınıza aittir.
 
6. KHY, göndereceğiniz senaryo üzerinde hak sahibi olmayacaktır. Senaryonuzu
İnternet Sitesi üzerinden KHY ile paylaşmanız halinde, yarışma jürisi ile birlikte
senaryonuzu okuma ve eleştirme hakkına sahip oluruz. Ancak bu bize; fikirlerinize,
karakterlere, hikayeye, konulara, sahnelere vb. dair herhangi bir hak veya mülkiyet
hakkı vermez.
 
7. Talebiniz üzerine hazırlayacağımız sinopsislerimiz eleştirilerimiz, önerilerimiz ile
sizin ve senaryonuz için yaptığımız tüm işler sübjektiftir. Hikayede yer alan parçalar,
karakterler, fikirler, temalar, tonlar, sahneler vb. ile ilgili eksik olduğunu düşündüğünüz
noktalar detaylı bir okuma yapılmadığını göstermez.
 
8. KHY’nin ve yarışma jürisinin senaryonun temelini oluşturan kaynak bilgiler, olgular,
teoriler, tarihsel veriler konusunda bilgi sahibi olma yükümlülüğü yoktur. Bu gibi
unsurlara ilişkin bilgi eksikliği, KHY’nin ve yarışma jürisinin analizini geçersiz
kılmayacak olup, yarışmaya katılım için yapmış olduğunuz ödemenin iadesini ya da
senaryonun yeniden okunmasını talep etme hakkına sahip olmayacaksınız.
 
9. KHY senaryonuz üzerinde sahiplik veya opsiyonlama iddia etmez. Tüm sahiplik ve
haklar orjinal başvuru sahiplerine aittir.
 
10. Başvurduğunuz materyaller ile ilgili olarak KHY okuyucularından profesyonel geri
dönüş/raporlama talep edebilirsiniz. Bu talebinizi başvurunuz esnasında İnternet
Sitesi’nde belirtilen raporlama ücretini başvuru ücretine ek olarak ödeyerek
oluşturabilrisiniz. Başvurudan sonra raporlama istenemeyecektir.
 
11. İnternet Sitesi üzerinden başvuru yapmanızın ardından hizmetlerimizden veya
ürünlerimizden faydalandıktan sonra, KHY’nin kendi verdiğiniz ödeme bilgileri
doğrultusunda kredi kartınızın bağlı olduğu bankadan ödeme almasını hileli bir şekilde
engellemeniz halinde KHY hakkınızda her türlü hukuki yola başvurma hakkını haizdir.
 
12. KHY, yarışmanın başarılı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmak üzere 3. taraf
hizmetlerinden veya ürünlerinden faydalanabilir.
 
13. KHY’nin iş tamamlama süresi İnternet Sitesi’nde belirtilen takvimde belirtildiği
şekildedir, ancak KHY bu süreleri dilediği şekilde tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Başvuru için ilan edilen son tarihin tarafınızca kaçırılması, başvurudan vazgeçilmesi vb. durumlar, ödenen başvuru ücretinin KHY tarafından tarafınıza iade edileceği anlamına gelmemektedir. KHY, ücret iadesi yapıp yapılmaması noktasında tek taraflı olarak değerlendirme yapma hakkını haizdir. Analiz, kapsamlı yazı veya KHY tarafından sunulan diğer tüm hizmetler, herhangi bir nedenle yaşanan bir gecikmeden ötürü geçersiz veya eksik sayılmaz.
 
4
 
10. KHY, dilediği zaman tek taraflı olarak yarışma kurallarını değiştirme hakkını
haizdir. Değişiklik, İnternet Sitesi’nde ilan edilecektir.
C- SEÇME ve DEĞERLENDİRME
1. KHY ve Jüri tarafından seçme ve değerlendirme aşağıda belirtilen kriterler
doğrultusunda yapılacaktır. Kazananlar aşağıdaki kriterlere göre seçilecektir:
– Eserin sesi
– Konseptin nasıl oluşturulduğu
– Hikayenin işleniş biçimi
– Yapının kurgulanışı
– Karakterlerin işleniş biçimi
– Diyalogların ne şekilde kurulduğu
– Janr Kullanımı
2. Yukarıdaki kriterler doğrultusunda KHY ve yarışma jürisi tarafından, belirlenen
takvim sonucunda yapılacak olan değerlendirme neticesinde 1., 2., 3., 4. ve 5.’ye
İnternet Sitesi’nde detayları açıklanan ödüller verilecektir.
3. Ödül, başvuruyu yapana verilecek olup, ortak eser sahipliği olan bir eserin yarışmayı
kazanması durumunda da bu şekilde olacaktır. Bu doğrultuda ödülün kimler arasında
paylaştırılacağı ya da kullanımı ile ilgili KHY’nin hiçbir suretle sorumluluğu yoktur.
 
*** Sorularınız ve görüşleriniz için [email protected] adresinden bizlere
ulaşabilirsiniz.
KVKK BAŞVURU FORMUNU İNDİR